Tenisová školička

Výuka tenisu

Výuka tenisu ve školičce probíhá celoročně ve dvou hracích obdobích ( 1.11. – 8.4.  mimo vánočních a jarních prázdnin a 24.4. – 15.10. mimo letních prázdnin). V  době letních prázdnin nabízíme individuální tréninkový plán, v září pak možnost  úprav dle změny rozvrhu a pod.. Poplatek za tréninkovou hodinu zahrnuje  pronájem dvorce, plat trenéra, míče a ostatní pomůcky a činí 150,- Kč. Hradí se  předem za celé hrací období. Výuka probíhá ve skupinách  4-5 dětí. Trénink zajišťují  registrovaní trenéři s hráčskými zkušenostmi z tenisových soutěží a s  dlouhodobou tréninkovou praxí. Hlavním cílem našich tréninků je hravou formou  podchytit zájem dětí. Zejména klást důraz na všestrannost v pohybové přípravě a  naučit děti základní tenisovou techniku a taktiku. Pokročilost ani věk  nerozhoduje, zájemci budou rozřazeni po konzultaci s trenérem.

Provozní informace

Děti potřebují raketu, vhodné oblečení a obuv na venkovní dvorce nebo do haly.  K dispozici jsou šatny se sprchou. Za odložené věci v šatnách bohužel nemůžeme  ručit. Cennosti dávejte do úschovy trenérovi, popř. berte s sebou na kurt.  Jestliže déšť neumožní konání tréninku, bude zařazena hodina teorie. Pokud  proprší více hodin, trénink bude nahrazen. O konání náhradního tréninku rozhoduje trenér. Školné při neúčasti žáka v hodině nevracíme. Pouze při dlouhodobé absenci ( delší než 10 dní ) omluvené minimálně den předem, může být  po dohodě s trenérem zameškaný čas nahrazen v jiné tréninkové skupině. Každý  účastník školičky by měl být úrazově pojištěn. Za případné úrazy, ke kterým dojde při tréninku, nemůže nést TENISOVÁ ŠKOLA VINOHRADY žádnou hmotnou odpovědnost.