Hrací řád pro hráče a hráčky na venkovních kurtech TO Oáza Centrum

 1. Na tenisové kurty se smí vstupovat pouze v obuvi určené na antukový povrch
 2. pokud je povrch kurtu suchý, je nutno před hraním hřiště nakropit. Kropí se jen na urovnaný kurt a stejnoměrně celá plocha kurtu.
 3. na kurtech se nekouří a hraje se v tenisových úborech. Z estetických důvodů není dovoleno hrát bez trička
 4. před ukončením hrací hodiny je nutno kurt zarovnat sítí, kartáčem / škrabkou a tyto uložit a pověsit na vyznačené místo (kartáče a škrabky se ukládají na betonový obrubník aby netáhly vlhkost a neničily se)
 5. při hře není dovoleno používat mobilní telefony. Rušíte ostatní spoluhráče
 6. před hraním se vždy informujte u správce nebo v hrací knize na jakou dobu máte rezervován kurt
 7. rezervace kurtu na další hraní je možná až po odehrání hrací hodiny. Není dovoleno rezervovat kurt na další hraní předem. Omezujete ostatní zájemce o hraní
 8. přednost hraní mají vždy členové klubu
 9. platba za občerstvení se provádí ihned u správce, prázdné láhve se vrací zpět, plastové nádoby se vhazují do odpadových nádob před klubovnou
 10. zjištěné závady na kurtech, zařízení a vybavení hlaste ihned správci areálu
 11. Při nedodržování uvedených zásad vám nebude umožněno nadále sportovat v areálu SK Oáza TO Centrum.

Žádáme všechny sportovce, aby udržovali pořádek a čistotu na kurtech, šatnách a sociálním zařízení v celém areálu.

Výbor TO Oáza Centrum