Ceník

Děti

skupinová výuka ( 2 hráči ) 300,-
skupinová výuka ( 3 hráči ) 200,-
skupinová výuka ( 4 hráči ) 150,-

Dospělí – nečlenové TO Oáza Centrum

individuální výuka  400,- + pronájem dvorce
skupinová výuka ( 2 hráči ) 300,-

Dospělí – členové TO Oáza Centrum

individuální výuka 400,-

 

Ceny jsou platné od 1.1. 2010 a platba za tréninkovou hodinu v délce 55 minut zahrnuje plat trenéra, míče a ostatní pomůcky. U individuální výuky dospělých nečlenů TO Oáza Centrum, není započítán poplatek za pronájem venkovního dvorce (100,- Kč/hod.). Ceny za pronájem haly v zimním období je třeba dohodnout dle aktuální cenové nabídky.